Nieuws Actueel

'Roosendaalse binnenstad moet aantrekkelijker worden'

Kan het toestaan van een andere bestemming een einde maken aan de leegstand van 35 monumenten? Daarover schrijft BN De Stem.

Franks Timmers | Beeld: Frank Timmers 26 oktober 2016

Van Lanschot leegstand Roosendaal

Niet alleen het te koop staande Van Lanschot-bankgebouw in de Molenstraat moet onderdeel zijn van een onderzoek naar een toekomstige bestemming. Alle 35 leegstaande monumenten in de gemeente Roosendaal moeten bij zo'n onderzoek betrokken worden. Dat zegt wethouder Toine Theunis in een toelichting op zijn antwoorden richting de Roosendaalse Lijst. Die partij vindt dat door hergebruik van het rijksmonument de leefbaarheid van de Molenstraat wordt versterkt en de aantrekkelijkheid en cultuurhistorische waarde van de binnenstad zal toenemen. Het pand staat te koop sinds in 2012 de laatste bankmedewerkers het gebouw hebben verlaten. Het is gebouwd in 1913 en 1914, naar een ontwerp van architect J. de Lepper. Het is bekend als De Bank van Luykx en kwam in 1972 in handen van het Bossche familiebedrijf firma F. van Lanschot, die het gebouw nog altijd in eigendom heeft.

Precedent werking

Wethouder Theunis zegt open te staan voor een onderzoek naar de mogelijkheden die het rijksmonument biedt voor de binnenstad van Roosendaal. Met de provincie is eerder een samenwerking aangegaan voor een ander Roosendaals monument: Mariadal. "Ik moet oppassen voor precedentwerking als we ons alleen richten op het bankgebouw. Ook gebouwen als de pastorieën bij de kerk van Wouw en de Heilig Hartkerk verdienen onze aandacht. Waarom staan ze leeg? Wat zijn de plannen van de eigenaar? Dat zijn vragen die ik graag beantwoord wil zien."

Goede plannen

Makelaar DZT Zadelhoff zegt open te staan voor goede plannen met het karakteristieke pand aan de Molenstraat. Het is ingericht met teak, lambrisering en een gerestaureerd glas-in-lood raam met daarin De rozen van Roosendaal als beeltenis van de stad. Het bankgebouw was even in beeld als nieuwe locatie voor het stadskantoor, maar viel al vroeg af.

Constante belangstelling

"Ieder idee is welkom", zegt DZT-Zadelhoff-woordvoerder Wendy Schellens. Volgens haar is er nagenoeg constant belangstelling voor het gebouw. "Het heeft nog niet tot een koop geleid. Roosendaal is voor dit soort panden een moeilijke markt, er is weinig vraag naar." Juist daarom spreekt het idee van een onderzoek naar een mogelijk andere bestemming de makelaar aan.

Gerelateerde artikelen

Minder winkels, meer veerkracht in Roosendaalse binnenstad

't Warenhuys trekt minstens een jaar in oud-V&D-pand Roosendaal

'Je moet de stad zien als één grote winkel'