Nieuws Wet- en regelgeving

Een stichting oprichten: dit moet je weten over deze rechtsvorm

Een stichting oprichten doen ondernemers in het algemeen om een sociaal of maatschappelijk doel na te streven. De stichting is daarom een interessante rechtsvorm voor ondernemers voor wie het maken van winst niet op nummer één staat. Overweeg je een stichting op te richten? Weet dan waar je aan begint en weeg eerst de voor- en nadelen af. Zo weet je zeker of deze rechtsvorm bij jou en jouw doelen past.

Ilse Hoekstra 14 januari 2020

Stichting oprichten dit weten rechtsvorm

Foto: Shutterstock

De rechtsvorm stichting verschilt aanzienlijk van bijvoorbeeld een eenmanszaak of besloten vennootschap. Bij het oprichten van een stichting worden dan ook andere onderwerpen behandeld. Het is verstandig om hiervan op de hoogte te zijn voordat je je inschrijft als stichting bij de Kamer van Koophandel.

 1. Wat is een stichting?
 2. Stichting oprichten
 3. Voor- en nadelen van een stichting
 4. Verschil stichting en vereniging
 5. Aansprakelijkheid stichting
 6. Belastingzaken bij een stichting
 7. Opheffen van een stichting
 8. Alternatieve rechtsvormen

Lees ook: Je eigen bedrijf starten? Dit moet je weten voordat je voor jezelf gaat beginnen

1. Wat is een stichting?

Een stichting is een rechtsvorm die met een bepaald doel wordt opgericht. Vaak gaat het om een sociaal, ideëel of maatschappelijk doel. Zo zijn er stichtingen die hulp bieden of proberen de natuur te behouden. Stichtingen mogen winst maken, maar moeten dit gebruiken voor het nastreven van het doel van het bedrijf. Een stichting heeft geen leden en bestaat dus enkel uit een bestuur en personeel.

Soorten stichtingen

Er zijn verschillende soorten stichtingen die ieder geschikt zijn voor een ander doel.

 • Stichting
 • Vereniging
 • Stichting derdengelden
 • SBBI stichting
 • ANBI stichting

2. Stichting oprichten

Een stichting oprichten kan alleen of samen met andere ondernemers. Ook een rechtspersoon, zoals een besloten vennootschap, kan een stichting starten. Wanneer je een stichting wilt oprichten, moet je je inschrijven bij de KvK en langs de notaris. Jouw organisatie wordt namelijk alleen officieel opgericht met een notariële akte of testament. Tijdens de afspraak verklaren de ondernemers dat zij een stichting willen oprichten en wordt het doel vastgelegd in de statuten.

De statuten

De regels voor de stichting worden vastgelegd in de statuten. Dit document wordt door het bestuur goedgekeurd. In de statuten vind je onder andere:

● De bedrijfsnaam (met het woord ‘stichting’ als onderdeel van de bedrijfsnaam);

● Het doel van de stichting;

● Informatie over het benoemen en ontslaan van bestuurders;

● De gemeente waar de stichting is gevestigd;

● De bestemming voor het geld van de stichting wanneer deze wordt opgeheven. Moeten de statuten gewijzigd worden? Dan is een bezoek aan de notaris vereist.

Lees ook: Eenmanszaak starten: dit moet je weten over deze rechtsvorm

3. Voor- en nadelen van een stichting

De voordelen:

● Beperkte aansprakelijkheid: bestuurders zijn niet hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schulden van de stichting.

● Flexibel: vrijwel alle activiteiten en werkzaamheden kunnen ondergebracht worden bij een stichting.

● Besluitvorming: doordat de stichting geen leden of aandeelhouders kent, ligt de besluitvorming volledig bij het bestuur.

● Geen minimale kapitaaleis: voor het oprichten van een stichting is geen minimumkapitaal vereist. Hierdoor zijn de kosten voor het starten van een stichting erg laag.

De nadelen:

● Winstuitkering: wanneer je een stichting opricht, kun je de winst niet naar jezelf uitkeren.

● Salaris: als bestuurder van een stichting ontvang je in principe geen salaris. Je ontvangt enkel een vergoeding voor de onkosten die je maakt.

● Oprichtingskosten: de eenmalige oprichtingskosten vallen hoger uit doordat de stichting opgericht moet worden aan de hand van een notariële akte.

Lees ook: In een jaar marktleider: jonge ondernemers Sem (28) en Wouter (26) lukte het

4. Verschil stichting en vereniging

Wat is het verschil tussen een stichting en vereniging? Beide rechtsvormen verschillen van elkaar en er gelden andere regels.

Stichting

● Verplicht oprichten via notaris en inschrijven bij Kamer van Koophandel;

● Een stichting heeft geen leden, slechts een bestuur;

● Besluitvorming ligt bij bestuur;

● Richt zich op behalen van sociaal of maatschappelijk doel (bijv. goede doelen);

● Statuten kunnen door het bestuur of de Rechtbank worden gewijzigd;

● Winstuitkering is mogelijk maar kan alleen gebruikt worden voor nastreven doel.

Vereniging

● Geen verplichtingen met betrekking tot bezoek notaris of inschrijving KvK;

● Een vereniging heeft leden;

● Besluitvorming ligt bij leden van vereniging;

● Doel is het gezamenlijk ontplooien van maatschappelijke activiteiten (bijv. buurtvereniging);

● Statuten kunnen door de Algemene Ledenvergadering worden gewijzigd;

● Winstuitkering is mogelijk maar kan alleen gebruikt worden voor liefdadigheid of reservefonds.

5. Aansprakelijkheid stichting

Een stichting is een rechtsvorm met beperkte aansprakelijkheid. Zo zijn bestuurders niet hoofdelijk aansprakelijk doordat de stichting zelf een rechtspersoon is (en dus zelf aansprakelijk). Er is echter een uitzondering mogelijk. Wanneer er sprake is van wanbestuur kan het bestuur wel aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schulden van de stichting.

6. Belastingzaken bij een stichting

Soms kan een stichting als onderneming gezien worden. Het hangt ervan af of een stichting deelneemt aan het economisch verkeer en beoogt winst te maken. Als gevolg hiervan moet de stichting vennootschapsbelasting betaling over de winst.

De stichting kan ook BTW-plichtig worden. Hoeveel BTW er afgedragen moet worden is afhankelijk van de activiteiten van de stichting. Wanneer de stichting personeel in dienst neemt, krijgt men ook te maken met het betalen van loonheffing.

Lees ook: BTW aangifte voor ondernemers: dit moet je weten

7. Opheffen van een stichting

Het bestuur kan besluiten de stichting op te heffen of te ontbinden. Van tevoren wordt vaak in de statuten vastgelegd hoe of wanneer de stichting opgeheven kan worden. Het nog aanwezige vermogen van de stichting zal bij ontbinding vereffend worden. De schulden worden betaald en de bezittingen verkocht.

8. Alternatieve rechtsvormen

Het kan gebeuren dat een stichting niet de juiste rechtsvorm is voor jou als ondernemer. In dat geval kun je de andere rechtsvormen afwegen. Dit zijn:

Eenmanszaak: een bedrijf waarvan slechts een persoon de eigenaar is.

Besloten vennootschap: een rechtspersoon waarbij het kapitaal in aandelen is verdeeld en de risico’s van hoofdelijke aansprakelijkheid worden beperkt.

● Maatschap: een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen.

● Naamloze vennootschap: maakt het mogelijk om aandelen zonder tussenkomst van een notaris te verhandelen, bijvoorbeeld op de beurs.

● Coöperatieve vereniging: een rechtspersoon waarbij de vereniging een of meerdere overeenkomsten aangaat met haar leden.

● Vennootschap onder firma: wanneer je samen met andere ondernemers een bedrijf start, brengt iedereen iets in.

● Vereniging: een rechtsvorm die de focus legt op het nastreven van een bepaald maatschappelijk doel.

● Limited liability partnership: een alternatief voor de maatschap met beperkte aansprakelijkheid en fiscale voordelen zoals de startersaftrek.

Verdiep je in de rechtsvorm

Voordat je een stichting opricht, is het verstandig om op de hoogte te zijn van de voorwaarden en risico’s. Is een stichting de juiste rechtsvorm voor jou en je doelen? Onderneem je samen of alleen? En zijn er andere passende rechtsvormen waarmee je kunt vergelijken? Verdiep je in de eigenschappen en maak op basis van argumenten de juiste keuze. Zo wordt jouw bedrijf gegarandeerd een succes.