Aangeboden door KienhuisHoving

Branded Content Wet- en regelgeving

KienhuisHoving maakt in Utrecht groeiambitie waar

KienhuisHoving Advocaten en Notarissen, behorend tot de top-50 van de grootste advocatenkantoren en met een stevige full-service notariële praktijk, zet zichzelf ook in de Randstad steeds nadrukkelijker op de kaart. ,,Wij helpen zonder poespas en to the point.”

Hugo Schrameyer 8 juni 2021

Kienhuis Hoving Utrecht advocaten notaris Allard Richard Bram Madeleine David 2021

Team KienhuisHoving in Utrecht: v.l.n.r. Allard Schuering, Richard Schaefers, Bram van de Kam, Madeleine van der Wal en David Bos. Foto: Eric Brinkhorst

Sinds de overname in oktober 2020 van Holtman Notarissen in Utrecht is er op de Utrechtse vestiging van KienhuisHoving al veel veranderd. Inmiddels is het kantoor uitgebreid met vijf ervaren advocaten. Bram van de Kam en David Bos zijn daarbij als kartrekkers aangetrokken. De notarissen Madeleine van der Wal, Allard Schuering en Richard Schaefers zijn blij met hun komst. ,,Voor een op het mkb en mkb-plus gericht full-service kantoor is het essentieel dat we ondernemers ook vanuit onze Utrechtse vestiging die volledige dienstverlening kunnen bieden”, vertelt Schaefers. ,,Dit hebben we hiermee nu direct op orde.”

Dichtbij

Fysiek contact. Elkaar ontmoeten. Daarin zit een belangrijke beweegreden voor KienhuisHoving om het kantoor in Enschede aan te vullen met een vestiging meer richting het westen van het land. In Utrecht dus. Veel bestaande relaties in Oost-Nederland zijn in de loop der jaren dusdanig gegroeid dat zij landelijk actief zijn en daarmee vaak ook vestigingen in de Randstad openen. Maar ook KienhuisHoving zelf is landelijk actief.

Lees ook: Voorkom faillissement van jouw bedrijf met WHOA

,,Onze cliënten zitten overal en steeds vaker ook in de Randstad”, zegt Van de Kam. ,,Veel kan tegenwoordig op afstand, maar je wil toch dicht bij de klant zitten, zodat je zodra nodig snel met elkaar om tafel kan. Keer op keer merk ik hoe vruchtbaar dat is voor ons advieswerk. Daar kan geen digitaal overleg tegenop.”

Virtueel overleg heeft het afgelopen jaar een gigantische vlucht genomen. Deze ontwikkeling is uiteraard niet aan de dienstverlening vanuit de advocatuur en het notariaat voorbij gegaan. Bos: “Ook al is het een prachtig hulpmiddel, het persoonlijke contact met de ondernemer blijft in ons vak van cruciaal belang. Als vertrouwelijke kwesties ter sprake komen, dan blijft er behoefte aan fysiek contact tussen een advocaat of notaris en een cliënt. Gelukkig kan dat weer steeds vaker.”

"Als vertrouwelijke kwesties ter sprake komen, dan blijft er behoefte aan fysiek contact met een advocaat of notaris"

David Bos, advocaat bij KienhuisHoving

Roots

Dat er voor de regio Utrecht is gekozen om het kantoor uit te breiden is volgens Bos een logische keuze. ,,Utrecht was voor ons vanzelfsprekend als basis voor de Randstad, niet in de laatste plaats omdat er een fors groeipotentieel bestaat in deze regio. Er bestaan afgetekende ambities bij ondernemers in Utrecht en omgeving. Met de roots van Holtman Notarissen in de Randstad beschikt KienhuisHoving over een krachtig fundament waarop het direct verder kan. De markt zal er wel aan moeten gaan wennen dat de naam Holtman stilaan gaat verdwijnen. Voor het komende najaar staan hiervoor al de nodige activiteiten gepland.”

Lees ook: Hoe bijdetijds is het notariaat?

Breed actief

KienhuisHoving staat te boek als een full-service advocaten- en notarissenkantoor met een brede klantenkring bestaande uit overheden, instellingen en ondernemers. Bos is met name gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Daarnaast wordt hij veelvuldig door de rechtbank Midden-Nederland benoemd tot curator in de grotere faillissementen. Van de Kam concentreert zich op het bouwrecht en commercieel vastgoed. ,,Een bouwkundig aannemer heeft echt niet alleen maar te maken met bouwrechtelijke vraagstukken”, aldus Van de Kam. ,,Het geeft mij veel voldoening wanneer ik met kennis van hun markt deze ondernemers samen met mijn collega’s ook verder kan helpen bij bijvoorbeeld IT-rechtelijke uitdagingen of de uitdagingen rond inleenaansprakelijk. Geweldig om te zien hoeveel toegevoegde waarde je dan kan bieden.”

Praktische aanpak

Bij KienhuisHoving werken in totaal nu zo’n 125 medewerkers, waaronder 45 advocaten en veertien (kandidaat)notarissen. Bos: “Dat is een omvang waarmee we voldoende specialisme in huis hebben om het bedrijfsleven breed te kunnen ondersteunen, maar niet dusdanig omvangrijk dat we aan slagkracht verliezen. De ondernemer die zich bij ons meldt, wil vaak maar één ding: zorg ervoor dat mijn juridisch probleem van tafel gaat en ik weer verder kan. Wij snappen dit heel goed. Wij helpen zonder poespas en to the point.”

"Het geeft mij veel voldoening wanneer ik met kennis van hun markt deze ondernemers samen met mijn collega’s ook verder kan helpen bij bijvoorbeeld IT-rechtelijke uitdagingen of de uitdagingen rond inleenaansprakelijk"

Bram van de Kam, advocaat bij KienhuisHoving

Inspelen op ontwikkelingen

Tot besluit brengt Bos een nieuwe regeling ter sprake, de WHOA (de Wet Homologie Onderhands Akkoord). Deze regeling kan ondernemers helpen bij het oplossen van schulden en daarmee het voorkomen van een faillissement. Juist in deze tijd toont die regeling zich een fantastisch hulpmiddel om ondernemers uit een faillissement te houden die anders ondanks de verschillende steunmaatregelen vanuit de overheid onherroepelijk op een faillissement zouden afstevenen. ,,Kort gezegd komt deze regeling erop neer dat je als ondernemer een onderhands akkoord met je schuldeisers en aandeelhouders voorbereidt en dit door de rechtbank laat goedkeuren”, licht Bos toe.

Van de Kam vult aan: ,,De corona-pandemie zorgt voor veel onrust en kopzorgen. Denk maar eens aan al die huurders die hun huur niet meer kunnen betalen en daartegenover al die verhuurders die huurinkomsten missen. Inmiddels zijn er ook al enkele uitspraken van een bodemrechter, met als voorlopige uitkomst dat gegeven deze onvoorziene omstandigheid de pijn grosso modo fifty-fifty wordt verdeeld tussen huurder en verhuurder. Mooi toch hoe het recht ook hier weer zijn beloop krijgt.”

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met KienhuisHoving advocaten en notarissen. Meer info: kienhuishoving.nl