Nieuws Wet- en regelgeving

Trouwplannen? Houd rekening met deze nieuwe ondernemerswet

Sinds dit jaar is het nieuwe huwelijksvermogensrecht van kracht. Ondernemers die in het huwelijksbootje stappen moeten zich daarom goed laten informeren, zegt advocate Marcia Geerts. “Voer voor juristen en een hoop nare echtscheidingsprocedures.”

De Ondernemer | Foto: Unsplash 7 februari 2018

Trouwen bruidspaar bruiloft huwelijk unsplash

Tot 1 januari 2018 gold het oude huwelijksvermogensrecht. Dat hield in dat als je trouwde zonder eerst naar de notaris te gaan voor huwelijkse voorwaarden, je vanaf dat moment alle vermogen én schulden met je echtgenoot deelde.

Driekwart van de echtparen trouwden in gemeenschap van goederen. Per 1 januari 2018 is de gemeenschap van goederen gewijzigd. Vanaf die datum ontstaat er een beperkte huwelijksgoederengemeenschap als je trouwt zonder huwelijkse voorwaarden.

Dat houdt in dat er vanaf de huwelijksdag drie vermogens bestaan:

  • Privé vermogen partner 1
  • Privé vermogen partner 2
  • Gemeenschappelijk vermogen

Lees ook: Dit moet je weten over het vernieuwde trouwen met huwelijkse voorwaarden

Dat houdt het volgende in:

  • Alles wat je had voor de trouwdatum blijft van jou (privévermogen)
  • Alles wat je gemeenschappelijk had, blijft gemeenschappelijk
  • Alles wat je ten tijde van het huwelijk krijgt (behalve schenkingen of een erfenis) wordt gemeenschappelijk.

Schulden

Volgens advocate Marcia Geerts zitten er een aantal addertjes onder het gras. Een schuld wordt in gelijke verhoudingen van 50-50 een gemeenschappelijk bestanddeel door het huwelijk. “Waren de partners voor 20-80 draagplichtig voor deze schuld vóór het huwelijk, door het huwelijk wordt dit 50-50. Een van de partners krijgt er dus toch een deel van een schuld bij. In dit geval 30 procent”, zegt Geerts. Dit geldt volgens haar ook voor bijvoorbeeld een woning of een aan een gemeenschappelijke woning verbonden lening.

Bedrijf

“Een onderneming die een echtgenoot al voor het huwelijk had, blijft van diegene. Maar deze persoon moet tijdens het huwelijk een redelijke vergoeding betalen voor zijn inzet voor deze onderneming aan de huwelijksgoederengemeenschap. Wat is die redelijke vergoeding? Is dat afhankelijk van de winst van de onderneming? “ Tijdens het huwelijk wordt dit niet afgerekend. Dat betekent dat bij scheiding de ene partner kan vorderen dat de andere partner deze vergoeding alsnog aan de gemeenschap betaalt.”

Lees ook: Stapelfinanciering: zo combineer je bancaire en alternatieve financiering

Aankoop

“Wordt er ten tijde van het huwelijk een goed gekocht, bijvoorbeeld een auto, en wordt deze voor minder dan 50% gekocht van gemeenschappelijk geld, dan blijft die auto van degene die hem koopt. Stel partner 1 koopt een auto. Hij betaalt 60 procent uit zijn privévermogen en veertig procent uit het gemeenschappelijk vermogen. Partner 1 zal aan de gemeenschap een vergoeding dienen te betalen. Afhankelijk van de vraag of hij de auto al dan niet met toestemming van partner 2 heeft gekocht, moet hij dat bedrag nominaal terugbetalen aan de gemeenschap”, legt Geerts uit. Volgens haar kan dit een discussiepunt worden op het moment dat de twee uit elkaar gaan. De auto is dan in de meeste gevallen vele malen minder waard geworden. Partner 1 moet toch 40 procent van de aankoopwaarde aan de gemeenschap betalen en zo dus 20 procent aan partner 2. De auto blijft zijn eigendom.

Schulden

“Voor een privé schuld van een echtgenoot kunnen goederen van de gemeenschap worden uitgewonnen. Stel partner 1 heeft een schuld van € 50.000. De schuldeiser kan ter inning van die schuld de gemeenschappelijke spaarrekening van de echtgenoten aanwenden. Op deze rekening staat € 80.000,-. Het verhaal wordt echter wel beperkt tot de helft van het vermogen. De schuldeiser mag hier € 40.000,- van gebruiken. De andere helft, € 40.000,- wordt vervolgens aan partner 2 toegekend. Dat vermogen hoort vanaf dat moment niet meer tot de gemeenschap. Het is privévermogen van partner 2. De schuldeiser kan vervolgens een ander gemeenschappelijk goed ook uitwinnen om zijn restant van € 10.000,- uit te voldoen.” Een aantal wijzigingen is Marcia geerts wel blij mee. Bijvoorbeeld de regels over schenking en erfenis. “Goederen alsmede de vruchten van die goederen, die door schenking of erfenis zijn verkregen, blijven buiten de gemeenschap. Dus ook als deze tijdens het huwelijk worden verkregen.”

Pittige materie dus. “Voer voor juristen en een hoop nare echtscheidingsprocedures. Mijn advies is om voor het sluiten van het huwelijk samen naar een advocaat te gaan. Bespreek daar heel duidelijk hoe je financieel met elkaar om wil gaan tijdens en ná het huwelijk. Neem alle scenario’s door en maak bewuste keuzes. Laat vervolgens die afspraken vastleggen in huwelijkse voorwaarden.”

https://youtu.be/3s5T22qouls

Een onderneming van voor het huwelijk, blijft van diegene, maar de ondernemer moet een 'redelijke vergoeding' betalen

Marcia Geerts, advocatenkantoor Geerts