Nieuws Belasting

Jubileumuitkering onbelast na 25 of 40 jaar in dienst

De Belastingdienst faciliteert ondernemers die trouwe werknemers in het zonnetje willen zetten met een jubileumuitkering. Als de werknemer 25 of 40 jaar in dienst is, mag de jubileumuitkering onbelast worden verstrekt. De onbelaste jubileumuitkering bij 25 of 40 jaar in dienst betreft maximaal een netto maandloon.

De Ondernemer 21 november 2017

Laatste update: 27 mei 2020 14:30

Jubileumuitkering onbelast na 25 of 40 jaar in dienst

Deze uitkering wordt de diensttijdvrijstelling, diensttijdenvrijstelling, diensttijduitkering, jubileumuitkering of jubileumvrijstelling genoemd.

Wanneer gaat jubileum in voor onbelaste jubileumuitkering 25 jaar of 40 jaar?

De onbelaste vergoeding mag pas ná het behalen van het jubileum worden uitgekeerd. De jubileumuitkering mag dus nog niet worden verstrekt in de maand dat de werknemer het jubileum gaat behalen. Als de diensttijd op de datum van uitkeren feitelijk nog niet is bereikt, geldt de vrijstelling immers niet.

De onbelaste jubileumuitkering hoeft niet plaats te vinden vlak na het behalen van het jubileum. Haalt de werknemer bijvoorbeeld zijn/haar 40-jarige jubileum en is er na het 25-jarige jubileum geen jubileumuitkering verstrekt, dan mag de werkgever een dubbele onbelaste jubileumuitkering storten.

Lees ook: Dit is waarom het werkjubileum op zijn retour is

Hoe wordt diensttijd bepaald voor onbelaste jubileumuitkering 25 of 40 jaar?

Voor de werkgever die een onbelaste jubileumuitkering wil verstrekken, is het belangrijk om na te gaan wat de exacte diensttijd van de werknemer is. Een dienstverband hoeft niet onafgebroken te zijn. Onderbrekingen van de werkzaamheden, zonder onderbreking van de dienstbetrekking in fiscale zin, moeten wel worden afgetrokken van de dienstjaren die worden berekend vanaf de datum van indiensttreding.

Dus als een werknemer 20 jaar in dienst was, vervolgens 3 jaar bij een andere werkgever werkte en terugkomt, dan is de jubileumuitkering pas na 5 jaar extra dienstverband onbelast. De werkgever moet ook situaties als wijziging van rechtsvorm inachtnemen. De dienstjaren van de periode voor de wijziging kunnen alleen meetellen als er sprake is van een verplicht voortgezette dienstbetrekking.

Seizoenswerkloosheid bij onbelaste jubileumuitkering 25 of 40 jaar

In verschillende branches, zoals de bouw, is er niet het hele jaar door werk. Indien de werknemer tijdens de werkloze periode niet bij een andere werkgever aan de slag gaat, wordt de diensttijd voor de jubileumuitkering bij werkloosheid gewoon doorgeteld.

Vaststellen maandloon bij onbelaste jubileumuitkering 25 of 40 jaar

Wat is het exacte bedrag dat de werkgever met fiscale vrijstelling mag uitkeren? Het uitgangspunt bij het vaststellen van het maandloon is het fiscale loon over een maand. Het fiscale loon is het loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen uit kolom 14 van de loonstaat. Vast gegarandeerde beloningen zoals tantièmes en aanspraken die tot het loon behoren, moeten buiten beschouwing worden gelaten.

Lees ook: De bonus heeft afgedaan. 3 alternatieven om je personeel te motiveren

De werkgever mag tevens meenemen:

1/12de deel van de vakantiebijslag
1/12de deel van het jaarbedrag aan vaste gegarandeerde bijzondere beloningen

Rechtsvorm onbelaste jubileumuitkering 25 of 40 jaar

De jubileumuitkering geldt als een bijzonder vorm van loon. Het moet om een eenmalige verstrekking gaan.

Gouden horloge en onbelaste jubileumuitkering 25 of 40 jaar

Ook additionele geschenken in het kader van het jublieum, zoals het gouden horloge, gouden vulpen of portret, zijn in beginsel onbelast. Dat komt omdat ze overwegend een ideële waarde hebben voor de werknemer. Het is niet gebleken dat werknemers bijvoorbeeld het gouden horloge verkopen.