Nieuws Financiën

'Mkb grote leverancier voor exportgoederen'

Bijna de helft van de Nederlandse exportinkomsten wordt verdiend door het midden- en kleinbedrijf. Tot die conclusie komt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2012, het jaar dat als uitgangspunt voor het CBS-onderzoek gold, droeg het zelfstandig mkb voor 73 miljard euro bij aan de Nederlandse exportverdiensten, wat neerkomt op een percentage van 46 procent.

Foto: ANP 7 februari 2017

ANP export mkb

Het mkb is vooral belangrijk als leverancier in de exportwaardeketen. ,,Denk aan een boer die melk aan de voedingsmiddelenindustrie verkoopt om er babymelkpoeder van te maken. Maar het kan ook gaan om een accountant die diensten levert aan een exporteur, of zelfs een schoonmaakbedrijf dat ingehuurd wordt om een fabriekshal schoon te maken'', aldus het CBS.

Het grootbedrijf verdiende in 2012 86 miljard euro dankzij de export van goederen en diensten, goed voor 54 procent van het totaal. Het grootbedrijf verdient relatief meer als eindleverancier van goederen en diensten. Deze bedrijven zijn dus vaak de exporteurs.

Ongeveer een derde van het bruto binnenlands product wordt aan de export van goederen en diensten verdiend. Dat aandeel in de economie is al jaren stabiel. In 2015 verdiende Nederland ongeveer 214 miljard euro aan de export.

Gerelateerde artikelen

6 tips voor succesvol zakendoen in Duitsland

Export Rotterdamse filmscanners loopt op rolletjes

'Nederland is het Sillicon Valley van de bloemenindustrie'