Nieuws Duurzaamheid

Start-up Perpetual Next gaat energieprobleem op circulaire wijze te lijf

Het nieuwe bedrijf Perpetual Next wil waarde creëren door onder andere een deel van het energieprobleem op circulaire wijze aan te pakken. Tegelijk gaat de start-up de strijd aan tegen verspilling, met name van organische reststromen.

De Ondernemer 12 december 2019

Albert Fischer onderneming startup

Gepromoveerd natuurkundige Albert Fischer is aangesteld als ceo van Perpetual Next. (Foto: Sjaak Ramakers)

Perpetual Next is afgelopen juni opgericht door Nederlandse ondernemers met een internationale investeringsscope. De onderneming biedt toegang aan grote, veelal institutionele investeerders, met een langjarige investeringshorizon op het gebied van duurzame energie en circulaire economie.

Circulaire benadering

‘Perpetual’ is het Engelse woord voor ‘voortdurend’. Dat woord maakt niet voor niets deel uit van de bedrijfsnaam. Perpetual Next stelt zich tot doel de problemen die zijn verbonden met het gebruik van fossiele brandstoffen, zo veel mogelijk op te lossen. Het zal fors gaan investeren in verschillende vormen van duurzame, hernieuwbare energie, vanuit een circulaire benadering. De onderneming heeft op korte termijn zijn eerste strategische acquisities gepland staan.

''Niet alleen schonere energie is van belang, ook het tegengaan van de enorme verspilling van grondstoffen is onderdeel van onze investeringsfocus''

Albert Fischer, ceo Perpetual Next

Circulariteit draagt bij aan de vermindering van de emissies van broeikasgassen. Enerzijds door recycling en hergebruik van grondstoffen, materialen en producten, anderzijds door vervanging van fossiele door niet-fossiele grondstoffen. In een circulaire economie bestaat meer oog voor de hele keten van het economische proces, dat wil zeggen van de winning van grondstoffen tot aan de afvalfase.

Waar de energietransitie vooral is gericht op de reductie van directe emissies uit verbranding van bestaande productie- en consumptieprocessen (‘meten bij de schoorsteen’), komen door de ketenbenadering in de circulaire economie ook de indirecte emissies van broeikasgassen en andere milieubelastende stoffen in beeld.

Albert Fischer

Albert Fischer (62) is aangesteld als ceo van Perpetual Next. Net als de start-up gelooft ook Fischer dat duurzaamheid kan worden bevorderd door in innovatieve bedrijven te investeren. In de loop van zijn carrière deed hij dat al in 22 bedrijven die zich richten op duurzaamheid en schone energie met verscheidene succesvolle exits tot gevolg.

Lees ook: Groeien door de circulaire economie: dit zijn de kansen voor ondernemers

Duurzame bedrijven

De ceo is actief met risicokapitaal in duurzame bedrijven bij verscheidene ondernemingen. Hij leidde onder meer het onafhankelijke technologiefonds Yellow&Blue, gefinancierd door Nuon/Vattenfall.

Fischer: ,,Nu de noodzaak voor de energietransitie onomstreden is, gaat Perpetual Next zich richten op het effectief inzetten van kapitaal en investeerders in dit thema. Maar niet alleen schonere energie is van belang, ook het tegengaan van de enorme verspilling van grondstoffen is onderdeel van onze investeringsfocus. Door zijn toegang tot sleutelbedrijven heeft Perpetual Next een unieke uitgangspositie om op dit thema langjarig rendement te genereren voor de investeerders.”

Lees ook: Breeze: het eerste energieneutrale hotel ter wereld