Nieuws Personeel

'Wildgroei psychologische dienstverlening leidt tot rommelige aanpak stressklachten'

Stressklachten, overbelasting, overspannenheid en burn-out zijn op dit moment de belangrijkste veroorzakers van ziekteverzuim. In tijden van corona zijn er daarbij ook veel vragen over thuiswerken of werkdruk. Het CBS presenteerde de Monitor Brede Welvaart 2020, waarin wordt aangegeven dat de psychische vermoeidheid door werk verder toeneemt. Het gaat dan om 17 procent van de werknemers.

Bron: Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) 21 mei 2020

Stress werkenden overspannen burnout personeel arbo unie

Daarbuiten zijn er tal van ontwikkelingen in organisaties die de kwaliteit van werken en het welzijn van medewerkers raken. Zo is er de laatste jaren een wildgroei aan psychologische dienstverlening ontstaan. Van niet onderbouwde psychologische vragenlijsten tot verouderd of niet wetenschappelijk instrumentengebruik. Bovendien komt preventie van stress door onderzoek naar arbeidsomstandigheden, zoals zwak leiderschap hierdoor niet van de grond.

De titel psycholoog is nog altijd niet wettelijk beschermd. In theorie betekent dit dat iedereen zichzelf psycholoog kan noemen. Alleen deskundigen kunnen de complexe problemen rond stress en burn-out inschatten en aanpakken. Daarom pleit het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) voor het opnemen van Arbeid & Organisatiepsychologen in de Arbowet, de Arbeidstijdenwet de nieuwe Wet vertrouwenspersoon.

Lees ook: Niemand begrijpt stress en burn-outs beter dan overlever Jeroen van der Graaf

Arbowet, de Arbeidstijdenwet en de nieuwe Wet Vertrouwenspersoon

De negatieve effecten van genoemde klachten zijn bekend: hoge maatschappelijke kosten, een mogelijk domino-effect door onderbezette afdelingen, managers die niet weten hoe ermee om te gaan of zelfs faillissement. En natuurlijk de medewerker zelf die, naast de klachten ook schaamte kan ervaren of bang kan zijn het etiket ‘zwakke schakel’ opgeplakt te krijgen.

Tot nu toe is er vooral veel aandacht voor het individu dat weerbaarder moet worden en voor het voorkomen van overbelasting. Het NIP ziet echter dat het gaat om een complex samenspel van werk, persoonlijke kwetsbaarheden en factoren buiten het werk, zoals dubbele belasting, mantelzorg of rouw.

Vanuit de Arbeid & Organisatiepsychologie is bekend dat het bevorderen van gezonde en veilige werkomstandigheden minstens zo belangrijk is. Het is aan werkgevers én opdrachtgevers om een psychologisch gezond werkklimaat te faciliteren, waarin mensen vitaal blijven en goed kunnen presteren. Wetgeving waarin psychologisch veilig en gezond werk voorop staat en daarmee breder kijkt dan het voorkomen en beperken van ongezonde of onveilige werkomstandigheden zou daarom vanzelfsprekend moeten zijn.

Lees ook: Nieuwe tips voor wie thuiswerken zwaar valt

Corporate Psychological Responsibility

Een toekomstbestendige arbeidsmarkt vraagt om een brede verankering van Corporate Psychological Responsibility: de verantwoordelijkheid van de werkgever om te investeren in de versterking van werkenden. Naast economische zekerheid en fysieke veiligheid draait goed werkgeverschap om psychologisch gezond werk. Als de kwaliteit van arbeid toeneemt, leidt dat tot een beter welzijn van individuele werkenden, minder stress en minder ziekteverzuim. Het gaat dan vooral om het versterken van de mogelijkheden van de individuele werkende om zelf keuzes te maken in zijn werk en eigen regelcapaciteit te hebben.

Hierin spelen de mogelijkheden van workdesign, jobcrafting en jobcarving een essentiële rol: dit zijn manieren en methodes om werk te veranderen, aan te passen en te verrijken zodanig dat werk gezonder en waardevoller wordt en een hogere kwaliteit krijgt. In de moderne arbeidsmarkt waarin Corporate Psychological Responsibility voorop moet staan, kunnen Registerpsychologen NIP A&O werkgevers en opdrachtgevers ondersteunen door kennis, tools en aanpakken te leveren die zich baseren op wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring.

Lees ook: Nóg langer moeten thuiswerken... wat doet dat met een mens?

Registerpsycholoog NIP A&O

Om de kwaliteit van de Arbeid & Organisatiepsychologie binnen organisaties en bedrijven te waarborgen heeft het NIP een register voor Arbeid & Organisatiepsychologen, de zogenaamde Registerpsychologen NIP A&O. De Registerpsycholoog NIP A&O is een professional die zich onderscheidt door het blijvend ontwikkelen van kennis en vaardigheden en heeft aangetoonde postacademische ervaring.

Om Registerpsycholoog NIP A&O meer onder de aandacht te brengen is er nu een brochure. Deze brochure is mede-ontwikkeld door Marise Born, Hoogleraar personeelspsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Han Noten, Arbeids- en Organisatiepsycholoog, politicus en bestuurder, Jeroen Meliezer, Registerpsycholoog NIP A&O en Caline Horvath, net afgestudeerd psycholoog en aankomend Registerpsycholoog NIP A&O.

NEDERLANDS INSTITUUT VAN PSYCHOLOGEN (NIP)

Het NIP is met ruim 13.000 leden al meer dan tachtig jaar de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland. Ze zetten zich in voor de psycholoog als professional én voor de psychologie als vak door de professionele standaard van de psychologen hoog te houden en de psychologie stevig op de kaart te zetten. Deze brede beroepsvereniging omvat met 18 secties het gehele vakgebied, van Gezondheidszorg tot Arbeid & Organisatie en van Kinder- en Jeugd psychologie tot Sociaal-economische psychologie.

Alles over, voor én door ondernemers in je mailbox.

Ontvang twee keer per week onze nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen en informatieve artikelen.