Nieuws Personeel

Let op deze regels bij medewerkers die overwerken

Nederlandse werknemers leveren voor 21 miljard euro per jaar aan gratis arbeid in de vorm van onbetaald overwerk. Let op deze regels als je medewerkers meer uren werken dan in het contract is afgesproken.

Tijmen de Groen | Foto: Pixabay 20 juli 2017

Privacy 3

Los van de bestaande wetgeving zijn er in verschillende cao’s aanvullende regels vastgelegd omtrent overwerken. Controleer daarom eerst wat er in die collectieve arbeidsovereenkomst is vastgesteld wanneer deze van toepassing is op je bedrijf. De onderstaande regels gelden voor cao-loze ondernemingen en voor cao’s waar geen afspraken overwerkafspraken zijn gemaakt.

‘Redelijke’ werknemers

Werknemers moeten zich ‘redelijk’ opstellen wanneer het op overwerken aankomt. Wat dat precies betekent is afhankelijk van de beroepsgroep. Ruwweg mag je van je personeel verwachten dat zij langer blijven als dat nodig is. Daar zitten twee hiaten bij: het belang van het extrawerk en hoe vaak je van je medewerkers verwacht dat zij overwerken.

Wanneer het belang van het werk hoog is – stel dat de bedrijfscontinuïteit op het spel staat – dan mag je van je personeel meer flexibiliteit verwachten. Maar die kaart kun je niet iedere week uitspelen. Als een medewerker structureel overwerkt dan kan deze een aanpassing van zijn of haar contract vragen. In dat geval moet je kijken naar het gemiddeld aantal uren dat deze medewerker over de afgelopen drie maanden heeft gemaakt.

Vergoeding

Het is niet zomaar vast te stellen of je de extra uren van je medewerker ook om moet zetten in harde centen. Als er geen afspraken zijn gemaakt over uitbetaling van overuren dan moet je kijken naar de volgende zaken. Heel belangrijk: als de overuren niet worden uitbetaald kan het niet zo zijn dat de medewerker ineens minder per uur verdient dan het wettelijk minimum (volgens de Wet op Minimumloon). Daarna is het een kwestie van kijken naar anderen: als het normaal is in jouw branche om overuren uit te betalen zul jij dat naar alle waarschijnlijkheid ook moeten, en vice versa. Als laatste is het nog noodzakelijk om te kijken naar het type functie van de medewerker: is het in die baan al meegenomen in de salarisafspraken dat hij of zij moet overwerken?

Lees ook: Wat je moet weten voordat je een sollicitatiegesprek voert

Verboden

Er zijn een aantal situaties waarbij het verboden is om je medewerker langer door te laten werken. De Arbeidstijdenwet bepaalt dat een werknemer niet langer dan 12 uur achter elkaar mag werken en in één week tijd niet meer dan 60 uur. Daarbij komt ook nog dat in een periode van 16 weken je medewerker gemiddeld niet meer dan 48 uur per week mag draaien.

Daarbij moet je ook nog rekening houden met rusttijden. Zo moet een medewerker per 24 uur minimaal 11 uur achter elkaar hebben om te rusten (hier mag één keer per 7 dagen van af worden geweken door minimaal 8 uur vrijaf te hebben). Na nachtdiensten gelden bovendien extra regels, net als voor medewerkers van 16 of 17 jaar oud.

Wanneer je chauffeurs in dienst hebt dien je rekening te houden met de rijtijdenwet. Die stelt dat een chauffeur per dag maximaal 9 uur mag rijden, met maximaal twee keer in de week een uitloop naar 10 uur. Per week mag er maximaal 56 uur gereden worden en daarboven op mag de chauffeur per twee weken maximaal 90 uur achter het stuur zitten. Tussen twee pauzes in mag maximaal 4,5 uur gereden worden.