Nieuws Personeel

Overijssel en Gelderland werven meeste jongeren voor technische opleiding

Overijssel en Gelderland lopen landelijk voorop als het gaat om werving van jongeren voor een technische opleiding. De ambities op dit gebied zijn vastgelegd in een Techniekpact, dat gisteren in werd gepresenteerd en overhandigd aan Doekle Terpstra, aanjager van het Nationaal Techniekpact.

Frans Ebeltjes 19 mei 2016

Techniek stockpixabay

Iedereen kijkt naar Oost-Nederland, aldus Terpstra. "Omdat overal steeds duidelijker wordt dat techniek de ruggengraad is van de totale economische ontwikkeling in alle sectoren." Hij noemde de oostelijke provincies de 'voorhoede' op dit gebied.

TekortDe provinciebesturen hebben de ambitie dat in het jaar 2020 40 procent van de jongeren kiest voor een opleiding in de techniek. Volgens Eddy van Hijum, gedeputeerde economie van Overijssel, die samen met zijn Gelderse ambtsgenoot Michiel Scheffer het pact presenteerde, is er sprake van een algemeen dreigend tekort aan technische mensen. "Dat zet nu al een rem op de ontwikkelingen. De oplossing ligt niet alleen in een plan op papier maar vooral ook in concrete acties."

OplossingenOplossingen die het Techniekpact van de beide provinies aandraagt zijn bijvoorbeeld initiatieven om kinderen al op jonge leeftijd te interesseren voor techniek. Dat gebeurt door scholen en bedrijven aan elkaar te koppelen.

Verder wordt de arbeidsmobiliteit bevorderd, zodat technisch geschoolde mensen die hun baan verliezen niet thuis komen te zitten, maar meteen weer ergens aan de slag kunnen. In totaal zijn er 30 acties gepland waarin bedrijfsleven, onderwijs en overheden samenwerken.

Lees ook:Vacatures technische sector binnen half jaar vervuld