Nieuws Personeel

Zo kun je zien wanneer een medewerker aan ontslag denkt

Hoe handig zou het zijn als je kon voorspellen welke werknemers nog jarenlang met plezier op post zullen blijven en wie daarentegen in stilte zijn vertrek voorbereidt? Frederik Anseel, professor bedrijfspsychologie aan King’s College in Londen, ontdekte dat nieuwe medewerkers die na een tijd opvallend minder feedback vragen mentaal vaak alweer met één been buitenstaan.

Piet Verbeest 6 mei 2019

Zo kun je zien wanneer een medewerker aan ontslag denkt

Een op de drie werkgevers moet tegenwoordig hemel en aarde bewegen om nog mensen met het juiste profiel te kunnen aantrekken, schrijft HLN. Als zo’n goede kracht plots ontslag neemt, komt dat nieuws dan ook vaak als een donderslag bij heldere hemel. Veel leidinggevenden vragen zich op dat moment vertwijfeld af wat ze hadden kunnen doen om de breuk te voorkomen.

Signalen

Wel, voor hen is er goed nieuws: er zijn wel degelijk signalen die erop wijzen dat iemand mentaal begint af te haken. Frederik Anseel en zijn collega-onderzoekers uit Montréal en Toulouse gingen na of de mate waarin nieuwe medewerkers na verloop van tijd feedback blijven vragen bepalend kan zijn voor hun verdere carrière binnen de organisatie.

Lees ook: Leiding geven? Deze skills zijn nodig om medewerkers optimaal aan te sturen

Amper drie maanden

,,In het begin is iedereen erg gemotiveerd om snel bij te leren en zich goed te integreren”, vertelt hij. ,,Veel mensen zijn dan geneigd om geregeld bij hun leidinggevende te informeren of hun prestaties wel aan de verwachtingen voldoen. Zo tonen ze dat ze zich diepgaand willen binden en het team echt iets willen bijbrengen. Maar onze studie leert dat een relatief grote groep al na amper drie maanden ophoudt met die vraag te stellen."

,,Dat bracht ons tot de stelling dat dit een duidelijke indicatie is dat hun betrokkenheid intussen sterk is afgenomen. Op zich doen zij hun job nog wel, maar ze vinden het niet langer nodig om zich de waarden, normen en doelen van de onderneming helemaal eigen te maken. Dat blijft niet zonder gevolgen: een jaar later blijkt een aanzienlijk deel van hen het bedrijf vrijwillig te hebben verlaten.”

Lees ook: Beloningsvormen steeds diverser: 'Bedrijven moeten zich onderscheiden'

Rol leidinggevende cruciaal

Wil je zoveel mogelijk nieuwkomers langdurig aan boord houden, zorg er dan voor dat ze zich ook na de beginperiode maximaal betrokken blijven voelen. Frederik Anseel: ,,De rol van de leidinggevende is daarbij cruciaal. Als de kwaliteit van diens feedback te wensen overlaat, is het de logisch dat de medewerker daar na een tijd niet langer zelf om zal vragen. En uiteraard is het in organisaties met een gezonde leercultuur, waar competentie-ontwikkeling en het delen van informatie dagelijkse praktijk zijn, een stuk makkelijker om met open vizier met elkaar te blijven communiceren. Waar medewerkers niet actief aangemoedigd worden om zich ontvankelijk op te stellen, zal dat veel minder vanzelfsprekend zijn."