liveblog Politiek

Wat betekent coalitieakkoord kabinet-Rutte IV voor ondernemers?

In deze Liveblog volgen we de reacties van onder meer branche- en werkgeversorganisaties op het coalitieakkoord, zoals dat deze week bekend is gemaakt. VVD, D66, CDA en ChristenUnie maken zich op voor het kabinet-Rutte IV.

Op doordeweekse dagen verschijnt een speciale De Ondernemer-nieuwsbrief met het dan laatste nieuws over onder meer het Coalitieakkoord en de coronamaatregelen. Deze nieuwsbrief wordt bovendien voorgelezen door een virtuele stem. Aanmelden kan hier: www.deondernemer.nl/nieuwsbrief.

ONL-voorman Biesheuvel: 'Ondernemers willen een nieuwe minister van Economische Zaken die hun taal spreekt'

Het tweede coronajaar voor Hans Biesheuvel, voorman van ONL voor Ondernemers, zit er bijna op. Zijn lobby richting regering is intens om met goede steunregelingen te komen. De hoop is nu op een minister van Economische Zaken die de statuur heeft van oud-EZ-minister Hans Wijers, ‘die begreep het bedrijfsleven’, vertelt hij in dit artikel.

Biesheuvel reageert onder meer op de mening van de huidige demissionair EZ-minister Blok die stekt dat hij de belastingbetaler niet nog langer voor de steunmaatregelen wil laten opdraaien. Biesheuvel, die dit een macro-economische benadering vindt: ,,Mooi zo’n visie, maar kom dan eens met een coronabeleid! Nu kom je op vrijdag met maatregelen die zondag moeten ingaan. Je kunt daar niet tegen op ondernemen, dat houdt het mkb niet vol. Misschien komen er volgende week nog strengere maatregelen. Kom met iets voor de lange termijn en niet elke keer met ad hoc maatregelen.”

Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties: 'Regeerakkoord negeert belang van reisbranche en toerisme'

De Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR) is verheugd dat er na 274 dagen eindelijk een regeerakkoord ligt. Voorzitter Ton Brinkman ziet hierin echter vooral gemiste kansen. Sinds de uitbraak van de coronapandemie is eens te meer gebleken dat het bij de Nederlandse overheid ontbreekt aan goede en gedegen kennis over deze belangrijke sector, stelt de VvKR onder meer in dit artikel.

test reis rhodos schiphol

Wordt het dan nu echt de tijd voor het mkb?

Afgelopen week is het coalitieakkoord bekend geworden, met daarin speciale aandacht voor het mkb. Het groei- en innovatief vermogen van het mkb wordt versterkt en ondernemerschap wordt gestimuleerd. Betekent het dat mkb-ers nu in het zonnetje worden gezet? Komen er beleidsmaatregelen die hen echt helpen om belangrijke stappen voorwaarts te maken? Expertblogger Justin Jansen zou graag willen dat de overheid zelf eerst ook die transitie maakt.

Lees hier zijn blog.

Rekeningrijden komt eraan, maar wat betekent dat?

Het kabinet Rutte IV kiest voor rekeningrijden. Na bijna 35 jaar soebatten gaat het er eindelijk van komen. Zonder betalen per kilometer loopt het verkeer vast en de schatkist leeg. Ook bedrijven zullen die kilometerheffing moeten gaan betalen als werknemers met de auto op pad gaan. Maar wat kunnen we verwachten? Volgens Steven van Eijck, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie, kiest het kabinet voor een vlaktaks en een sturing richting groener rijden door een tarief op basis van uitstoot. 

Lees hier het complete artikel. 

Segers (CU) steunt geen handelsverdrag dat Nederlandse boer benadeelt

In het coalitieakkoord staat dan wel een positieve paragraaf over handels- en investeringsverdragen, de ChristenUnie wil dat soort akkoorden wel streng beoordelen. Dat zei partijleider Gert-Jan Segers in het debat over de formatie en het akkoord. Als een handelsverdrag boeren, van wie ,,we juist vragen dat ze de omslag maken naar kringlooplandbouw", opzadelt met ,,oneerlijke concurrentie met grootschalige boeren die verkeerd omgaan met natuur en met mensen, dan zal ik daar niet mee instemmen", zei Segers.

In het coalitieakkoord staat ook het handelsverdrag CETA tussen de Europese Unie en Canada als voorbeeld van een belangrijk instrument waarmee Nederland actief handelsbeleid voert. Dit terwijl PvdD en ChristenUnie in het verleden ,,vaak samen optrokken" tegen dit soort verdragen. Partijleider Esther Ouwehand (PvdD) vraagt zich verontwaardigd af waarom dat erin staat. Segers wijst erop dat in het akkoord ook de criteria staan ,,aan de hand waarvan wij de vrijhandelsverdragen gaan beoordelen". Hij zegt Ouwehand wel iets meer strijdbaarheid te gunnen. De strijd tegen oneerlijke verdragen ,,is nog niet verloren", benadrukt hij. 

CETA is in de Tweede Kamer al goedgekeurd, met steun van de ChristenUnie. De Eerste Kamer moet zich nog over het vrijhandelsverdrag uitspreken. De coalitie heeft in de senaat geen meerderheid. Het is maar zeer de vraag of een meerderheid hier het akkoord zal steunen.

ONL ziet goede woorden, wacht op daden

Veel miljarden die worden uitgegeven, veel termen die ook in het vorige akkoord naar voren kwamen en als grote afwezige de lange termijn corona-strategie, zo omschrijft ONL-voorzitter Hans Biesheuvel het nieuwe Coalitieakkoord vanochtend bij BNR. De voorman van de ondernemersvereniging is wel en vooral blij dat er een akkoord is, mmaar vraagt zich af hoe het geld eigenlijk verdient gaat worden. 

MKB-Nederland: ‘Coalitieakkoord legt goede basis voor verduurzaming en modernisering’

‘Het nieuwe coalitieakkoord legt een goede basis voor de noodzakelijke verduurzaming en modernisering van ons land.’ Dat stelt MKB-Nederland in een eerste reactie op het Coalitieakkoord.

,,Het is goed te zien dat deze coalitie het mkb letterlijk belangrijk noemt want dat ís het ook. Het mkb is nodig om al die grote maatschappelijke opgaven mogelijk te maken. Dat vraagt om helder beleid waarbij uitvoerbaarheid voor het mkb de norm is en dat stimuleert in plaats van ontmoedigt", zegt Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland in dit artikel. ,,We zijn nog niet gerust op de lastenontwikkeling voor zelfstandig ondernemers. Verder moeten we nu vooral aan de slag met de toekomst.’

VZN: 'Dit biedt zelfstandigen geen helderheid over hun positie'

Het langverwachte regeerakkoord van Rutte IV maakt geen einde aan de jarenlange discussie over een volwaardige positie van de zelfstandige op de arbeidsmarkt, vindt VZN. De zelfstandigenorganisatie adviseert de formateur onder meer om, naar Belgisch voorbeeld, een staatssecretaris voor Zelfstandigen aan te stellen op het ministerie van Economische Zaken.

VZN pleit onder meer oor ombouw van huidige fiscale voorzieningen, zoals de zelfstandigenaftrek, naar een fiscale stimulans om een eigen buffer op te bouwen van waaruit zelfstandig ondernemers risico’s als vraaguitval, oudedagsvoorziening, kwalificatieveroudering en ziekte kunnen afdekken, is te lezen in deze reactie.

Topondernemer Won Yip pleit voor sociaal plan voor kwetsbare ondernemers en hun gezinnen

'Het was weer tenenkrommend, die corona-persconferentie: nul logica en nul perspectief. We zijn weer terug bij af en ik vrees dat er veel faillissementen gaan volgen'. Horecaondernemer Won Yip is er duidelijk over in zijn blog voor De Ondernemer: 'ik heb persoonlijk geen enkel vertrouwen meer in het kabinet. Dat geldt ook voor het nieuwe kabinet. Er is duidelijk sprake van een falend coronabeleid en de betrokken personen zijn niet in staat om een ommezwaai te maken.'

Won Yip pleit voor een sociaal plan voor bedrijven die failliet gaan (lees: kwetsbare ondernemers en hun gezinnen). 'Velen kunnen geen kant op omdat zij privé ook aansprakelijk kunnen worden gesteld. Het zou fair zijn als ondernemers in dit specifieke geval hiervan gevrijwaard worden: cut your losses and move on', schrijft de topondernemer in zijn blog.

won yip horeca amsterdam mondkapjes corona

Alliantie van Evenementenbouwers verbijsterd: niet genoemd in Coalitieakkoord

'Toekomst' wordt 32 keer genoemd, 'cultuur' 17 keer en 'evenementen'... nul keer. Zo begint het statement dat de Alliantie van Evenementenbouwers maakt als reactie op het Coalitieakkoord.

Jolanda Jansen, woordvoerder van de Alliantie van Evenementenbouwers, zegt: ,,Wij roepen het nieuwe kabinet op met de grootste urgentie op om een heldere visie neer te leggen en met een plan van aanpak te komen, waarmee we uit deze beperkende maatregelen kunnen komen en voorkomen dat de maatschappij de volgende winter weer op slot moet."

Evofenedex: 'Coalitieakkoord biedt kansen voor handel en logistiek'

,,De stappen die het nieuwe kabinet wil zetten op het gebied van duurzaamheid, verbeteren van de infrastructuur en betalen naar gebruik voor alle weggebruikers zullen positief uitpakken voor de in Nederland gevestigde handels- en productiebedrijven”, stelt algemeen directeur Machiel van der Kuijl van evofenedex in dit artikel

,,Het is ook goed om te zien dat dit nieuwe kabinet extra aandacht heeft voor het mkb. We zien er daarom naar uit om hier samen met de politiek in de praktijk verder vorm aan te gaan geven.”

logistiek transport vervoer

Coalitie: suikertaks en nul procent btw groenten en fruit

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) staat achter de aandacht die de coalitie in haar plannen heeft voor gezond voedsel. Zo willen de politieke partijen een suikertaks instellen om mensen te bewegen minder suiker te eten en ook moet de zoutinname omlaag. Verder zijn er plannen voor het verhogen van de transparantie over hoe alle verkochte artikelen duurzaam en diervriendelijk worden en moeten boeren een eerlijke prijs krijgen. Volgens het CBL zet de branche zich daar al jaren voor in, is onder meer te lezen in dit artikel.

Coalitieakkoord: winkels voor het eerst prominent benoemd

Onder meer het voornemen van de landelijke overheid om samen met lokale overheden aan de slag te gaan om leegstand te bestrijden en de samenwerking tussen retail, horeca en cultuur te stimuleren, omarmt INretail. ,,Het creëert nieuwe kansen. Het is positief dat daar oog voor is, want centra in dorpen en steden veranderen van functie. Dat er ruimte komt voor blurring -het mengen van functies tussen horeca, retail en cultuur- stimuleert innovatie in ondernemerschap. Het past bij de toekomstige rol van winkelstraten en het versterken van aantrekkingskracht van centra,” vindt INretail-directeur Jan Meerman.

INretail is sowieso enorm content dat er in het regeerakkoord aandacht is voor het cruciale maatschappelijke belang van vitale winkelstraten en -gebieden, is te lezen in dit artikel.

groningen herestraat winkelstraat winkelen

TLN blij met investeringen kabinet-Rutte IV, maar weet niet of het genoeg is

Branchevereniging voor de transport- en logistieke sector Transport en Logistiek Nederland (TLN) is tevreden dat het nieuwe kabinet het belang van de sector voor Nederland erkent. Of de investeringen die de coalitie daaraan koppelt voldoende zijn, weet TLN echter nog niet.

,,Er is veel onduidelijkheid over de benodigde investeringen om knelpunten op de weg op te lossen en de logistieke sector te verduurzamen", stelt TLN-voorzitter Elisabeth Post in dit artikel.

Belang van tech is onderstreept in regeerakkoord, vindt Techleap.nl

Techleap.nl ziet vooral veel kansen voor startups en scale-ups in het regeerakkoord dat gepresenteerd is. Het makkelijker maken om mensen in dienst te nemen en te houden, het dichten van de financieringskloof, om- en bijscholing naar tekortberoepen en investeringen in sleuteltechnologieën zijn maatregelen die we terugzien in dit akkoord en die Techleap.nl al langer bepleit. 

'Het is goed dat het kabinet daarbij inzet op een concurrerend vestigingsklimaat en het lange termijn verdienvermogen van ons land'. Voor een uitgebreidere reactie van Techleap.nl is er deze link.

tech stad toekomst ai

En zo werd het Coalitieakkoord kabinet Rutte-IV gepresenteerd

Na een buitensporig lange formatie is eindelijk duidelijk waar het kabinet-Rutte IV voor staat. Woensdagmiddag 15 december 2021 is het Coalitieakkoord gepresenteerd in de Tweede Kamer met het motto 'Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst'.

Via deze link is het Coalitieakkoord te downloaden (PDF).

MyChannels Video ID: 270956

Rutte voorziet geen 'gat' in coronabeleid bij overgang kabinetten

De overgang van kabinet-Rutte III naar Rutte IV zal niet leiden tot 'gaten' in het coronabeleid, verwacht demissionair premier Mark Rutte. Het kabinet wil uiterlijk 14 januari opnieuw beslissen welke maatregelen nodig zijn. Mogelijk wordt dat besluit genomen door de nieuwe bewindslieden, omdat Rutte naar verwachting zijn nieuwe kabinet begin volgend jaar presenteert.

De nog demissionair premier denkt niet dat de nieuwe ministers en staatssecretarissen harde politiek zullen bedrijven op het coronabeleid, omdat het gaat om het nationaal belang. Het huidige coronabeleid kan naar zijn inschatting dan ook worden voortgezet. Wel denkt hij dat het nieuwe kabinet andere accenten kan zetten. ,,Dat hoort ook bij een nieuwe coalitie." Of Hugo de Jonge in die ministersploeg terugkeert als minister van Volksgezondheid en verder kan werken aan het coronabeleid, is nog niet bekend.

Mark Rutte Hugo De Jonge persconferentie 14 december

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers.

Ontvang dagelijks onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws